Inschrijfformulier “Ik train voor de www.Plassenloop.nl”


(Graag alle velden invullen!)

manvrouw

Ik maak inschrijfgeld ad € 60,00 over op bankrekening NL49 RABO 0354 9317 76 t.n.v. Sportclub Reeuwijk (voorkeur).Ik betaal het inschrijfgeld ad 60,00 op de eerste trainingsavond (7 januari 2020) contant.

Ik schrijf mij in voor de trainingen ter voorbereiding op de Reeuwijkse Plassenloop 2020 en heb de bijbehorende informatie, welke op de website staan, doorgenomen.

Met deze inschrijving geef ik toestemming aan Sportclub Reeuwijk voor het verzamelen van de ingevulde gegevens. Voor nadere informatie verwijst Sportclub Reeuwijk naar haar privacyverklaring elders op de site.

Neem onderstaande letters en cijfers over en let hierbij op hoofd- en kleine letters. Druk daarna op "Verzenden"!
captcha